Kendini tanımak kavramı hayatın tam olarak senin için başlama aşamasıdır..
Nasıl ki karanlıkta göremiyorsan, bu senin tedirgin ediyorsa ve korkular hep bilinmezlikten kaynaklanıyorsa kendini tanımaya başlayarak hayatının dümenini elinde tutabilirsin.
Günümüzü yaşanabilir kılan ya da zehir eden huylarımız ve özelliklerimiz  aslında kendimize ne kadar söz geçirdiğimizle ilişkili..
Kararsızlık, erteleme veya odaklanma zorluğu yaşıyor olabilirsin..
Eminim yaşadığın derin hayal kırıklıkları ile “Bunu haketmedim.” dediğin olmuştur, benim çok oldu. 
Eminim sen de  sonuçlarını düşünmeden yaptığın şeylerin bir kısmından da olsa mutlaka  zarar görmüşsündür.
Yapmak istemeyip de engel olamadığın huyların da olabilir.
Bir çoğumuzun var..
Mesela hiç dikkat ettin mi? Enerjini nelere harcıyorsun?
Belki de dış dünya ile fazla ilgilisin. En kötüsü de bunu yaparken kendini hiçe sayıyor olabilirsin!
Bir yerden başlamamız lazım.. 
Hadi bakalım, varoluşumuza ilk adımları atalım..
Belki de şimdiye kadar kendi adımıza bildimizi zannettiğimiz şeylerin aslında bize ait olmadığını keşfederiz..


KENDİNLE TANIŞMAYA HAZIR MISIN?
Bir Kağıt, Kalem Al & Kendinle Tanış
 
Bedenini Tanımakla Başla...
 
Fiziksel özelliklerinitanımla;
Bedenin genel görünümü yaz. Yüzünün nasıl göründüğünü yaz.
Vücut ağırlığını yaz. 
Boy uzunluğunu yaz.
Teninin rengini yaz.
 
Fiziksel özelliklerin ile ilgili duygu ve düşüncelerini yaz;
 
Beğenip beğenmediğin, 
 
Hoşnut olup olmadığın,
 
Başkalarının fiziksel özelliklerin hakkında ne düşündüğü. Fiziksel özelliklerin günlükyaşamın nasıl etkiliyor olabilir?
 
DuygularınıTanı...
 
Yaşadığın duyguların farkında mısın?
―Şu an hangi duyguyu yaşıyorum, bu duyguyu yaşamamın kaynağı ne olabilir?
―Yaşadığım duygunun düşündüklerimle bir ilgisi var mı?
―Yaşadığım duygunun çevremdekilerle bir ilgisi var mı?
―Çatışma sırasında ne tür duygular yaşıyorum?
―Duygularının seni nasıl yönlendirdiğinin farkında olmalısın..
 
 
Düşüncelerini Tanı…
 
Her zaman aklından geçenleri ve neden böyle düşündüğünün farkında mısın?
―Şu an ne düşünüyorum, böyle düşünmemin kaynağı neolabilir?
―Şu an yaşadığım duygular düşündüklerimi etkiliyor mu?
 
 
Davranışlarını Tanı…
 
Yaşadığın olaylar karşısında nasıl bir davranış göstereceğinitahmin edebiliyor musun? Yaşadığın duygular davranışlarınıetkiliyor mu?
―Şu an ben ne yapıyorum?
―Neden böyle davranıyorum?
―Böyle davranmamın kaynakları neler olabilir?
 
 
İstek ve Gereksinimlerini Öğren...
 
Hayatın akışı içindeki istek vegereksinimlerini tanımla.
 
 Nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığınınfarkında mısın?
 
 
 
 
Amaç ve Değerlerin Neler, Kendini Dene...
 
Birey olarak yaşamdaki amaçlarını tanımla. 
Ahlaki, etik, sosyal ve bireysel değerlerini tanımla.
 
Yetenek ve Becerilerin Neler?
 
Yeteneklerini, becerilerini, güçlü ve zayıf yönlerini tanımla.
Neyi bilip neyi bilmediğinin farkındamısın?
Neyi yapıp neyi yapamayacağını biliyor musun?
 
 
Sosyal Çevrede Sen Hakkında NelerBiliyorsun?
 
İnsanlarla ilişki kurma biçimini tanımla.
(Nasıl iletişim kurarsın?)
İçinde bulunduğun sosyal çevreyi ve sosyalçevren içindeki rolünü tanımla.
Sosyal çevrenden kaynaklanan güçlerini tanımla.
 
 
 
Kişilik Özelliklerin;
 
Kişilik, doğuştan gelen biyolojik özelliklerle birlikte çevreden gelen sosyal etmenlerin birbiri üzerine yaptıkları etkilerin meydana getirdiği bir bütündür. Demek ki kişilik hem kalıtsal özelliklerin, hem de çevrenin oluşturduğu ortak bir bütündür.
Kişilik, kişide yapıların, davranış biçimlerinin, düşünüş özelliklerinin, ilgi ve eğilimlerin, yetenek, kabiliyet ve yönelişlerin, ruhsal durumların karakteristik bir bütünleşmesidir.
 
Kişilik özelliklerin seni ve yaşamını anlatan hikayenin özetidir.
 
 
Nasıl Bir insansın?
 
Sorunlarla başa çıkma stratejilerin ve başetme gücünü tanımla.
Çatışma çözme biçimini tanımla.
Çatışma çözme biçimin yaşadığın duygulardan nekadar etkileniyor?
Seni en iyi hangi sıfatlar?
(çalışkan / tembel,/ sorumluluk sahibi /
vurdumduymaz,/ sabırlı / sabırsız, / tez canlı,/ iyimser / 
kötümser,/ kontrol delisi / umursamaz,/ cimri / verici,/ fedakar /
bencil,/ sevgi dolu / nefret dolu,/ soğukkanlı / pimpirikli,/  cesur / sünepe /gibi tanımlar.)
 
 
Çatışmadan Kaçınır Mısın?
 
Ne olursa olsun çatışmayıkazanmak mı istersin? Uzlaşmacı mısın?
Ödün verebilir misin?
 
Kendinde bulunan tüm huyların bir kısmı karakterinden veya ruhunun yapısından kaynaklanmakta. Bir kısmını da yaşamakta olduğun yaşamın esnasında edinmiş olabilirsin. Kendinde tespitetmiş olduğun tüm negatif huyları yok edemezsin. Bastırmayaçalışmak da bir süre sonra patlamaya sebep olacaktır. Yapmangereken tek şey duygularını yönetebilmek.
Duyguların yönetimi seni aşağıya çeken negatif özelliklerinifark edip onları törpüleyebilme, terbiye edebilme ve söz geçirebilme gücüdür.
Fiziksel olarak kendinde beğenmediğin özellikler ise kendini aslında var olmayan kalıplara sokmanla alakalı.
Güzellik kavramı tarih boyunca değişmiş, toplumsal geleneklere,toplumsal dokulara ve inançlar çerçevesinde değişikliklergöstererek reçete gibi elimize verilmiştir. Yine de burada karar seni,  beğenmediğin fiziksel özelliklerini kendine biraz özengöstererek değiştirebilirsin.


VE SON OLARAK..
ŞİMDİ KENDİNLE NE YAPMAK, VAROLUŞUNLA NASIL BİR YOL ALMAK İSTİYORSUN?


  Diğer Tüm Yazılar