Türk Kalp Vakfı’nda Kenan Güven Yeniden

Türk Kalp Vakfı’nda Kenan Güven Yeniden Türk Kalp Vakfı’nda Kenan Güven Yeniden

Türk Kalp Vakfı’nda 30 yıldır, Sayman ve Başkan Yardımcılığı gibi çeşitli görevlerde bulunan ve beş yıldır Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Kenan Güven, Ekim ayı sonunda gerçekleştirilen Olağan Mütevelli Heyet Toplantısı’nda oy çokluğu ile yeniden başkan seçildi.  

Kenan Güven başkanlığındaki Yönetim Kurulu şöyle oluştu:

Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Şevket Ayaz
Başkan Yardımcıları: Neşe Sert,    Prof. Dr Ali Serdar Fak
Genel Sekreter: Gül Taştaban
Genel Sekreter Yardımcısı: Serdar Çiloğlu
Sayman: Mustafa Dandik
Sayman Yardımcısı: Mehmet Ökçün
Üyeler:. Nur Sırmacı, Hayriye Midillioğlu, M. Sedat Özoy, İmren Utku, Prof. Dr. Yıldız Tümerdem, Prof. Dr. İbrahim Kırcova, Prof. Dr. Bilgin Giray

Kendisine oy veren tüm Mütevelli Üyelerine teşekkürlerini ileten Sn. Kenan Güven; tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizi de tehdit eden, çok sayıda insanın zarar görmesine ve kaybına neden olan ve olmaya devam eden Koronavirüs (COVID 19) pandemisi gölgesi altında çalışmalara devam ettiklerini,

Başkan Kenan Güven; halk sağlığı ve güvenliğinin en önemli öncelikleri olması ve oluşabilecek olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla, devlet tarafından alınan tedbirlere ilaveten yüz yüze yapılan toplantıları iptal ettiklerini, tüm etkinliklerini dijital platformlara taşıdıklarını,

Web sitesi, sosyal medya hesapları, yazılı ve görsel medya üzerinden halkı bilgilendirdiklerini ve bu şekilde bilgilendirmelere devam ettiklerini, risklerin ortadan kaldırıldığına dair yapılacak resmî açıklamalardan sonra da etkinliklerle yeniden halkla bir arada olmayı umduklarını belirtti.

Şişli’de bulunan Türk Kalp Vakfı Tıp Merkezi ve laboratuvarıyla, kalp damar hastalıkları konusunda klinik hizmetleri sunmaya devam ettiklerini belirten Kenan Güven; yaşanılan büyük üzüntüler ve sıkıntıların bundan sonraki dönemde hem Türkiye hem de dünyada artık sonlanmasının en büyük arzuları olduğunu ifade etti.

Alınan tedbirlere ilaveten, pandemi ile mücadelede artık kolayca ulaşabileceğimiz aşıların çok önemli olduğunu ve Türk Kalp Vakfı olarak, bilim çevrelerince paylaşılan aşıların kişileri salgın hastalıklardan koruduğunu, bireysel ve toplumsal önlem olarak aşı olunmasını her zaman tavsiye ettiklerini, toplumda yeterli sayıda kişinin etkin bir şekilde aşılanmasıyla salgının sınırlanabileceği ve hatta sonlanabileceği yönündeki bilgileri de tekrar hatırlattıklarını sözlerine ekledi.