ÜTOMER (Uluslararası Travma Önleme ve Rehabilitasyon Merkezi) İstanbul’da Açıldı

ÜTOMER (Uluslararası Travma Önleme ve Rehabilitasyon Merkezi) İstanbul’da Açıldı ÜTOMER (Uluslararası Travma Önleme ve Rehabilitasyon Merkezi) İstanbul’da Açıldı

Dünya İnsani Dayanışma Derneği (World Human Relief) Türkiye’de toplumsal barış ve sosyal adalet inşa etme amacıyla yaptığı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye’de ikinci UTÖMER (Uluslararası Travma Önleme ve Rehabilitasyon Merkezi) 28 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul, Balat’ta kapılarını açtı. Merkez, ruhsal travma konusunda uzman psikolog kadrosuyla, maddi gücü olmayan travma mağdurlarına haftanın 6 günü yüz yüze ve online ücretsiz psikolojik destek verecek. Utömer, önleyici, rehabilite edici ve eğitici programlarla, çok disiplinli bakış açısı ve diğer sivil toplum kurumlarıyla iş birliği içinde yerel, bölgesel, ulusal ve küresel olarak şiddeti ve travmayı önleme çalışmaları yapacak.  

UTÖMER  2021 yılında suç ve şiddet oranı en yüksek bölge olan Adana’da World Human Relief tarafından açıldı. 38 kişiden oluşan deneyimli psikolog kadrosuyla psikolojik destek çalışmalarına devam ediyor.

World Human Relief kurucusu ve direktörü Doç.Dr. Ayten Zara, ‘‘Ülkemiz şiddet döngüsü bağlamında sürekli şiddet ve travma üreten, kırılgan bir coğrafyadır. Bir bebekten tacizci, tecavüzcü, ırkçı ve işkenceci yaratan karanlığı aralamadan, aydınlatmadan bu yıkımlar, katliamlar ve ölümler maalesef devam edecek.  Aile içi, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet de oldukça ciddi bir sorundur ve gittikçe artmaktadır. Ciddi deprem riski altında yaşayan Türkiye’de, deprem travması tehdidi de sürekli hale gelirken, toplumda etnik olarak farklı olanı ötekileştiren, dışlayan ayrımcılık da gittikçe artmaktadır. Ruhsal yaralarımız iyileşmediği sürece şiddet nesilden nesile aktarılır. Oysa toplumsal barış, adalet ve demokratik bir toplum için travmalarımızı iyileştirmeye ihtiyacımız vardır. Yarası sarılmayan milyonlarca insan var. Bu kadar yaralarken, üzerken ve bu bu kadar mutsuz çaresiz bırakırken, yaralarımızı saracak bizlerinden elinden tutacak, umut ve güç verecek merkezlerin ve programların olmaması yoksulluktur. İşte bu nedenlerle Türkiye genelinde bu merkezleri açıyoruz ve açmaya da devam edeceğiz’’ dedi.


Türkiye’de bir ilk olan UTÖMER, şiddete maruz kalan çocuklar, yetişkinler ve ailelerin yaralarını (travmalarını) iyileştirmek ve şiddetin her türünün önlenmesi için şimdide İstanbul’da açılıyor.  Uluslararası travma ve rehabilitasyon merkezinde haftanın 6 günü yüz yüze ve online ücretsiz travma odaklı psikolojik hizmet verilecek.


Travma bir hastalık değildir, şefkatle iyileşen bir yaradır…

Utömer’de ekibinde başta Doç.Dr.Klinik Psikolog Ayten Zara olmak üzere, gönüllü travma uzmanı psikiyatırlar, klinik psikologlar ve insan hakları konusunda çalışan avukatlar yer alıyor. Travma merkezlerinin en önemli işlevi şiddeti önlemek ve iyileştirmek. Şiddetin önlenebilmesi ve iyileşmesi için yarası olana da bu yarayı taşıyana da bu yaraları açanlara da müdahale edilecek. Toplumun daha sağlıklı bir duruş ve bilinçli farkındalığa ulaşması için çalışacak olan UTÖMER’de travmaya maruz kalmış herkesin hakkı olan tedaviye ulaşılması sağlanacak.