Ecem Bilgin : “Aile Dizimi, Kişinin Yaşamında Ve Ailesinde Yaşanmış Olan Blokaj Ve Tıkanıklıklara Dair Gerçeklerle Yüzleşmesini Ve Fazla Yüklerden Kurtulup Özgürleşmesini Sağlar.”

Ecem Bilgin : “Aile Dizimi,  Kişinin Yaşamında Ve Ailesinde Yaşanmış Olan Blokaj Ve Tıkanıklıklara Dair Gerçeklerle Yüzleşmesini Ve Fazla Yüklerden Kurtulup Özgürleşmesini Sağlar.” Ecem Bilgin : “Aile Dizimi, Kişinin Yaşamında Ve Ailesinde Yaşanmış Olan Blokaj Ve Tıkanıklıklara Dair Gerçeklerle Yüzleşmesini Ve Fazla Yüklerden Kurtulup Özgürleşmesini Sağlar.”

Aile Dizimine Dair Merak Edilenleri Klass’a Anlattı  

Psikoterapist Bert Hellinger'in adlandırdığı bir kavram olarak karşımıza çıkan Aile dizimi terapisinin, ailenin kuşaklar boyunca birbirlerine görünmeyen bir bağla bağlı oldukları anlayışını konu edindiğini ifade eden Psikolog ve Diyetisyen Ecem Bilgin, Aile diziminin kısa zamanda çok uzun yollar aşılabilen etkili bir çalışma olduğunun altını çiziyor. Ecem Bilgin, Aile dizimi terapi yönteminin ne kadar bilinç dışı ve bilinç arasında bağlantılar olduğu söylense de bu yöntemin bir terapi ve iyileşme metodu olabilmesi için birçok bilimsel çalışma ile kanıtlanmış olması gerektiğini vurguluyor. Ecem Bilgin ile Aile dizimini ve faydalarını Klass okurları için konuştuk.
Ecem Hanım, son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz “Aile dizimi terapisi” nedir? Sizden tüm detaylarını öğrenebilir miyiz?
Aile dizimi tam olarak konstellasyon terapisi ya da diğer adıyla Hellinger terapidir. 1990’lı yılların başında Almanya’da ortaya çıkan ve dünyaya yayılmaya başlayan, Prof. Bert Hellinger adında bir hocanın geliştirmiş olduğu bir psikoterapi yöntemidir. Aile dizimi bir grup çalışmasıdır. Aslında psikodrama çalışması olarak adlandırdığımız türden bir grup çalışmasıdır. Bu terapi yönteminde kişinin başına gelen pozitif ya da negatif olayların kökeni, bireyin içinde yer aldığı aile ve ilişkiler sistemi ile ilişkilendiren bir terapi yöntemidir. Senin başına bir olay geliyor, olumlu veya olumsuz senin içinde bulunduğun ilişkiler sistemiyle nasıl bağlanıyor, nasıl ilişkileniyor bu çalışma buna bakar. Aile dizimi bu bağlamda ailenin ya da başka ilişki ağlarının örneğin; bunlar şirket ilişkileri de olabilir, bir spor takımının bir futbol takımının iç ilişkileri de olabilir, bu ailenin veya ele aldığımız dizimdeki kişilerin kuşaklar boyunca görünmez bir bağ ile birbirlerine bağlı oldukları yaklaşımından hareket eder. Bunu kolektif bilinç kuramı üzerinden de anlatabiliriz. Hedefi ise bu bahsettiği bağları kolektif bellekten faydalanarak ortaya çıkarmak, danışanın geçmişten kendi yaşamına aktarılmış etkilerin olduğu iç resminin farkına varmasını ve kabullenmesi sağlamak, sonucunda da dönüşmesine imkân tanımaktır.

“AİLE BİREYLERİ ARASINDA ÖNCE KABULLENME, SONRA SAYGI VE SEVGİNİN YENİDEN AKIŞININ SAĞLANMASI DA AİLE DİZİMİ FAYDALARINDANDIR.”

Aile dizimi ne işe yarar ve hangi durumlarda uygulanır?
Aile dizimi açılması, kişilerin ailede ya da farklı ilişki konstelasyonları içerisinde geçmiş kuşaklardan aldıkları etkileri çözümleme, sonuçları ve etkileri dizimi açtığımız danışana gösterebilme konusunda kısa zamanda çok uzun yollar aşılabilen etkili bir çalışmadır. Aile dizimi, kişinin kendi yaşamında ve ailesinde yaşanmış olan blokaj ve tıkanıklıklara dair gerçeklerle yüzleşmesini, üstlendiği fazladan yüklerden kurtulup özgürleşmesini sağlar. Ayrıca aile bireyleri arasında önce kabullenme, sonra saygı ve sevginin yeniden akışının sağlanması da aile dizimi faydalarındandır. Aklınızda şu sorular oluşabileceği için söylüyorum; acaba şu konuya dizim açtırılır mı, neye açtırılır, bu uygulama nasıl oluyor, dizim neye açılır ne gibi sorunlarda ya da ne gibi meselelerde aile dizimi yöntem olarak kullanılır? Buna da kısaca birkaç örnekle değinmek istiyorum. Örneğin, kişinin hayatında kendini sürekli tekrar eden birtakım döngüler vardır. İşin içinden çıkamadığı, böyle bir durumda bu döngülerin altında geçmişten aktarılan ne yatıyor olabilir buna bakılabilir veyahut örnek kişi bereketi, zenginliği, parayı yakalamakla ilgili zorluk çekiyordur ve elini attığı her şeyin kuruduğunu düşünüyordur ve hayatta böyle bir döngü içindedir; böyle bir yöntem uygulayarak bakılabilir. Yaşam boyu sebebi bilinmeyen bir öfke vardır, yaşam boyu sebebi bilinmeyen bir kaygı durumu vardır, çocukluğa kadar gidilmiştir terapistler tarafından ama bir sebep sonuç ilişkisini ulaşılamamıştır, doğru düzgün bir neticeye varılan analiz yapılamamıştır; böyle bir durumda da bakılabilir. Bir göç durumu, bir savaş durumu bulunuyorsa kişinin kendi hayatında ya da ailesinde, kişinin yaşadığı ilişkilerde bağlanma sorunları mevcutsa, sürekli para sorunlarıyla ilgili bir sıkıntısı varsa, cinayet, tecavüz gibi ömür boyu travmatik davranışlar geliştirmeye sebep olabilecek durumlarda aile dizimi yöntemine başvurulur.

Aile dizimi bilimsel midir?
Bu benim sık karşılaştığım bir soru, önemli olan bir soru zannedersem bilimsellikten ne anlıyoruz neyi kastediyoruz. Bilimseldir derken ne demeye çalışıyoruz, bilimsel değildir derken ne demeye çalışıyoruz. Evet aile dizimi bilimsel yayınlara konu olmamıştır; bilimseldir diyemeyiz. Pozitif bilim bilimsellikte kanıt arar, akademik çalışmaların kanıtını arar. Bu anlamda aile dizimi bilimsel değildir. Ancak aile dizimi olgusaldır. Gerçekleşen olaylarla, var olan olgularla onların doğurduğu sonuçlar arasında bir ilişkilendirme kurup bu bağı kanıtlayabiliriz; olgusal bağlamda kanıtlayabiliriz. Örnek vermek gerekiyorsa eğer bir dizim esnasında Ayşe Hanım'ın dedesinin, halasının çocuklukta yaşadığı bir savaş ve göç anısı ortaya çıkıyorsa ve çocukluk hikayelerini araştırdığımızda gerçekten böyle bir biyografik olay görüyorsak o zaman olgusal bir kalıptan bahsedebiliriz. Yani var olan bir olgunun doğurduğu sonuçlarla arasındaki ilişkiyi gösterebiliriz. Peki neyi gösteremeyiz? Evet aile dinamiğindeki bu anının, sistematik olarak aile dizimi çalışmasıyla ortaya çıktığını laboratuvar ortamında kanıtlayamayız. Bilimsellik, olgusal olanın yani var olan olgular ve doğurduğu sonuçlar arasında gözlemlenen ilişkinin akademi tarafından ele alınıp bilimsel kanıtlarının bulunmasıdır. Konu aile dizimine gelince evet aile diziminin yaklaşık 30 yıllık bir geçmişi var, daha eski bir terapi yöntemi değil ve bu 30 yılda akademinin çok fazla bu konuyla ilgilendiğini söyleyemeyiz. Ben bunun ileride değişeceğini düşünüyorum çalışmaların sonuç vereceğine ve bilimsel kanıtların da ortaya çıkabileceğini düşünüyorum.

Aile Dizimi terapisinin bir şarlatanlık olduğu düşünülüyor. Bir Psikolog olarak bunu nasıl değerlendirirsiniz?
Özellikle siz de muhtemelen biliyorsunuzdur Netflix'te yayınlanan Zeytin Ağacı dizisi sebebiyle çok konuşulur hale gelen aile dizimi hakkında beni en etkileyen, çarpıcı bulduğum ve arada hep sağdan soldan duyduğum karşı karşıya kaldığım bir soruyla başlamak istedim: Aile Dizimi şarlatanlık mıdır? Tabii aile dizimine gönül vermiş ve bu alanda çalışan bir psikolog için zaman zaman üzücü de bir soru olabiliyor ama merak edilen de bir soru onun için bu soruya gelin birlikte bir cevap verelim. Şarlatanlık dediğimizde anladığımız şey aslında temeli yok, aslı yok esasen bir dolandırıcılık suçlaması durumu. Ben buna biraz aile dizimin üzerine oturduğu temeller aile dizimin altında yatan temel kuramları size anlatarak yanıt vermek istiyorum. En başlangıçta şunu söylemek gerekiyor. C.G Jung, C.G Jung psikanaliz kuramının üç büyük kurucusundan bir tanesidir Freud ve Adler ile birlikte. C.G Jung'un kolektif bilinç kavramı, Jung'un kolektif bilinçten kastettiği şey dünyadaki bütün insanların aslında görünmez birtakım bağlarla birbirlerine bağlı oldukları gerçeğidir. Herkesin hayatının bu görünmez bağlar üzerinden başkalarının hayatları üzerinde de etkileri olduğudur. Jung bunu Maymunlar ve Koyunlar deneyiyle çok iyi açıklıyor. Aslında sadece insanların değil farklı farklı türlerin de görünmez bağlarla birbirlerine bağlı olduklarından bahseder.

1990’lı yılların başına gelip konuyu aile dizimine getirecek olursak, aile diziminin temel kuramlar üzerine Almanya'da Prof. Bert Hellinger, Jung'un bu kolektif bilinç kavramında insanların görünmez bağlarla birbirine bağlı olduğu kuramını alıyor ve insanların aslında yalnızca birbirleriyle değil aynı zaman geçmiş kuşaklarla da görünmez bağları olduğunu ortaya koyuyor. Evet yaşayan insanların kendi aralarında bağları olabilir koyunların da olabilir ama bizim atalarımızla da dedelerimizle de onların dedeleriyle de yaşadıklarıyla bağlarımız var. Bu kurama göre kolektif bilinç, kolektif bilinç dışılık, kolektif bellek kavramları kolektif hafıza kavramları burada çok çok önemli bir rol oynuyor. Evet bu çalışmayla ilgili farklı düşüncelerimiz olabilir ama esası olmayan ve temeli dolandırıcılık olan bir yöntemden bahsetmiyoruz Bir falcılıktan da bahsetmiyoruz. Uygulayıcınız, psikoloji temelli bilgisi olan güvenilir bir aile dizimi uygulayıcısıyla çalışmanız sizin aklınızdaki birçok sorunun cevabı olacaktır.

Aile dizimi yaptırmak isteyen kişiler aile dizimi uygulayıcısında nelere dikkat etmelidir?
Psikoloji eğitimi almış olması gerekir. Bu çalışmanın eğitimini mutlaka almış olmalıdır. Uygulayıcının enerjisi gerçekten çok önemlidir. Hayatın gidişatı ile ilgili kişisel yorumlar yapmamalı, kişiyi yönlendirmemelidir. Çıkan konular üzerinde fazla detaylı konuşmamalıdır.
Katılımcıların enerjilerini dinç tutmalıdır. Suçlayıcı ve yaralayıcı olmamalıdır. En önemlisi kişilerin sorduğu soruların cevabını alabiliyor olmasıdır.

‘BU ÇALIŞMAYA GERÇEKTEN ÖNYARGISIZ GELMEK ÇOK ÖNEMLİ’
Son olarak aile dizimi yaptıracak kişilere tavsiyeleriniz nelerdir?
Bu çalışmaya gerçekten önyargısız gelmek çok önemli. Örneğin sistem daha önce hiç aile dizimini araştırmadan gelen kişilerde daha efektif işliyor. Benim hiçbir problemim yok ki benim çalışacak konum da yok gibi düşünmemek gerekiyor; çünkü hepimiz insanız ve hepimizin hayatta tıkandığı çözemediği, anlamlandıramadığı döngüler mevcut.