Huriye Coşkun: Astroloji Alanında Aranılan Bir İsim Oldu

Huriye Coşkun: Astroloji Alanında Aranılan Bir İsim Oldu Huriye Coşkun: Astroloji Alanında Aranılan Bir İsim Oldu

Başarılı Astrolog Huriye Coşkun, astroloji alanında sahip olduğu engin bilgisi ve aldığı profesyonel eğitimler doğrultusunda danışanlarına yol göstererek yaşamları ile ilgili derin referanslar sunuyor. Doğduğumuz yer ve zamana göre o an gezegenler nasılsa bizlerinde o enerji ile doğduğunu belirten Huriye Coşkun, kişilerin yaşam boyu o enerjiyi sürdürmelerine ve geliştirmelerine katkı sağlıyor.  

Astrolojiyi, ‘Gök cisimlerinin konumları ve hareketleri ile dünyadaki fiziksel süreçler ve yaşam arasındaki korelasyonun çalışması ve bunun sonucunda ortaya çıkan uygulamalar’ şeklinde tanımlayan başarılı Astrolog Huriye Coşkun, içindeki merak ve keşfetme duygusunun kendisini bu alanda çalışmalar yapmaya yönlendirdiğini belirtiyor. Astrolojinin bakıldığında neredeyse her kültürde görüldüğünü ve dönemler boyunca farklı türleri ortaya çıktığını ifade eden Huriye Coşkun, sosyal medyanın da etkisiyle genç neslin astroloji ile oldukça fazla ilgilenmeye başladığının altını çiziyor. Türkiye’de astrolojinin oldukça popüler olduğunu, ciddi bir eğitim gerektirdiğini ve kendisinin de öğrenmeye açık, sosyal insanlara danışmanlık sağlayarak kişilerin kendilerini tanımalarına rehberlik ettiğini ve bu sebeple işini çok severek yaptığını dile getiren başarılı astrolog, hislerinin çok kuvvetli olmasının yarattığı farkındalık seviyesinin yaşamı anlamak ve anlamlandırma üzerindeki etkisinin büyük olduğunu ifade ediyor.

Doğum Haritalarımız Hayatlarımızda Bir Yol Göstericidir
Doğduğumuz anda ve coğrafyada, gökyüzündeki Güneş, Ay ve gezegenlerin konumları her kişinin kendine özgü astrolojik doğum haritasını başka bir ifade ile yıldız haritasını oluşturduğunu belirten Huriye Coşkun, her kişinin doğum haritasının (yıldız haritası) kendine özel olduğunu ve hangi zaman diliminde, hangi koşullara, ne şekilde doğduğumuzun tüm geleceğimizi belirlediğini belirtiyor. Zodyak, başka deyişle burçlar kuşağının, 12 burçtan oluştuğunu ve bir doğum haritası da yükselen burçtan başlayarak 12 alana astrolojik deyişle eve ayrıldığını ve dolayısıyla her evin bir burcu olduğunu söylüyor. Doğum haritasının kişinin duruşu, görünümü başta olmak üzere hayatı, potansiyeli, imkanları hakkında pek çok bilgi verdiğini ve bu haritaların temel alınarak kullanılan astrolojik tekniklerle geleceğe yönelik öngörümler yapılabildiğini dile getiren Huriye Coşkun, doğum haritalarımızın hayatlarımızda önemli bir yol gösterici olduğunu ifade ediyor.

NEDEN SEÇTİK:
Yıllarca e-ticaret geçmişi ile iş hayatında başarılı çalışmalar yürüten ünlü Astrolog Huriye Coşkun, merak, sorgulama ve keşfetme tutkusunun astroloji eğitimi almasındaki en büyük sebep olduğunu belirterek astrolojinin çok geniş bir alan olduğunu ve ciddi eğitimler gerektirdiğini, bu alanda profesyonel bakış açılarından mutlaka destek alınması gerektiğini ifade ediyor. Sunduğu danışmanlık hizmetleri ile insanlara hayatları ile ilgili profesyonel bir yol gösterici ve rehber olan Huriye Coşkun, hayatın deşifreleri ve sırları hakkında muhteşem ipuçları sunuyor.
 

Huriye Coşkun

Huriye Coşkun: Astroloji Alanında Aranılan Bir İsim Oldu Huriye Coşkun
Huriye Coşkun: Astroloji Alanında Aranılan Bir İsim Oldu Huriye Coşkun