TEST 369092: Ergin İnan Bodrum'da

TEST 369092: Ergin İnan Bodrum'da TEST 369092: Ergin İnan Bodrum'da

“Ergin İnan  Bodrum’da”  başlığı altında topladığı çalışmaları  07 Temmuz 2021 -  15 Ağustos 2022   tarihilerinde  sergileniyor.  

Türk Resim Sanatı’nın yaşayan en önemli temsilcisi Ergin İnan,kendisiyle özdeşleşen çizgilerini, kendi söylemiyle 1970’lerden başlayarak kelebek, yusufçuk gibi böcekler ya da sürüngenler, embriyonik insan figürleri, eski kültürlerin imgeleri, su damlaları, kaligrafi, Latin ve Arap harfleri ile yazılmış metinler ve çok canlı renkler kullandığı belli başlı öğeler oldu. Biçimsel açıdan bir su kadar akıcı ve arkalarında suretin uçucu tasını bırakan bedenler, ruhun farklı hallerine gönderme yapan iç içe geçmiş çift perspektifli yüzler ve gözler, mikrokozmos’un gizemini görsel bir atlasa çeviren doğa sergisi, İslam dünyasının tasavvufi yönünü imgeleştiren yıldızname, falname, tılsım, mühür ve kaligrafik yazının plâstik yapısı, vücudun el ve ayak gibi organlarına atfedilen büyüsel bir bakış, Ergin İnan’ın görsel belleğinin yansımalarıdır. Haklı olarak onun sanatı, birbirlerine bir zincir gibi bağlı kültürlerin yaydığı görsel ve düşünsel enerjiden beslenir: Doğu coğrafyasını soluyan bir sanatçı olarak Ergin İnan, Ön Asya’nın mistik inanç ritüelleri ile ilgilenir, Batı’nın akılcı ve eleştirel form dilinin sınırları içerisinde gezinir. Mesnevi’nin aşk, ışık, beden ve inanç fikri ile varoluşçuluğun dünyayı anlama ve anlamlandırma çabasını yan yana getirir. Ayrıca tüm insanlığı ilgilendiren yaratılış teorileri de onun resimsel dilini yönlendiren bir başka düşünsel açılımdır. Tarihin çok parçalı seyir ve kimliğine saygı gösteren beden ve düşüncesini varoluşsal bir dünyanın kültürel ve düşünsel değerlerine açan bir bakış açısıdır bu. Bu nedenle Ergin İnan’ın sanatının omurgasının oluşturan insan bedeni, her şeyin merkezinde yer alan insanın sonsuzla ilişkisine dair bir işarettir. Kimi örnekte bir mihenk taşı gibi incelip uzayan bu bedenler açık bir özneye denk gelmeden gösterilemeze var olmayan bir içerik olarak gönderme yapar. Bu açık bir kişilik değil görüntüye dönüşen bedenin ve zamanın bilincidir.
 
TEST 369092: Ergin İnan Bodrum'da Ergin İnan
TEST 369092: Ergin İnan Bodrum'da İnci-Enver Aytaç
TEST 369092: Ergin İnan Bodrum'da Kadriye Olgar
TEST 369092: Ergin İnan Bodrum'da Yasemin Zamanpur
TEST 369092: Ergin İnan Bodrum'da Mehmet Toraman-Hakan Aytaç-Devrim Erbil-İnci-Evrim Aytaç