Türk Parasının Değerinin Korunması İçin Döviz Endeksli Gayrimenkullerin Kiralanması ve Satılması Engellenmiştir

Türk Parasının Değerinin Korunması İçin Döviz Endeksli Gayrimenkullerin Kiralanması ve Satılması Engellenmiştir Türk Parasının Değerinin Korunması İçin Döviz Endeksli Gayrimenkullerin Kiralanması ve Satılması Engellenmiştir

Şanlı Hukuk Bürosu Kurucusu Ayşem Şanlı, Türkiye'de gayrimenkul regülasyonunun hukuki boyutunu Klass'a anlattı.

Hukuka karşı duyduğu sevgiyle mesleğini büyük bir aşkla yerine getiren Şanlı Hukuk Bürosu Kurucusu Ayşem Şanlı, alanında kendisini sürekli geliştirerek birçok bilgi ve tecrübe deneyimi elde etti. Hukuki süreçlere olan hakimiyeti ve bilgisi ile de kısa sürede gayrimenkul sektörünün başvurduğu ve güven duyduğu avukatlar arasında yer alan Ayşem Şanlı, bu konuda en çok tercih edilen isimlerden birisi. Hukuk dünyasında adından sıkça övgüyle bahsedilen ve alanında öncü avukatlardan biri olan Ayşem Şanlı'yla, Türkiye'de gayrimenkul regülasyonunun hukuki boyutlarını ve dövize endeksli gayrimenkul sözleşmelerinin neler olduğunu Klass okurları için konuştuk.


Ayşem Hanım, Türkiye'de gayrimenkul regülasyonu ile ilgili hukuki neticeler üzerine bize biraz bilgi verebilir misiniz?
Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğin 8.maddesi neticesinde son dönemlerde piyasalarda hakim olan döviz kurlarındaki dalgalanmaların güncel, ticari ve sosyal yaşama negatif yansımalarını azaltmak maksadıyla ele alınmıştır. Kişilerin kazançlarını korumak maksadıyla döviz kuru üzerinden gayrimenkul satışı ve kiralaması yapması tüm ekonomiye dalgalar halinde yansıyacak, bununla birlikte bir güvensizlik ve kişilerde dövize yatırım yapmak suretiyle Türk parası yatırım araçlarından uzaklaşma eğilimi daha da artacaktı. Bu da ekonomiyi olumsuz etkileyecekti. Bu nedenlerle Türk parasının değerinin korunması amacıyla, döviz endeksli gayrimenkullerin kiralanması ve satılması engellenmiştir.


Dövizle veya dövize endeksli sözleşme yapma yasağı kapsamındaki gayrimenkul sözleşmeleri nelerdir?
21 Şubat 2021 tarihinde yapılan güncel değişiklikle birlikte 32 Sayılı Karar kapsamında dövizle veya dövize endeksli sözleşme yapma yasağı kapsamındaki gayrimenkul sözleşmeleri şu şekilde sıralayabiliriz:
-Konusu yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dahil gayrimenkul satış sözleşmesi, Türkiye’de yerleşik kişiler arasında yapılamaz.
-Konusu yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dahil gayrimenkul kira sözleşmesi, Türkiye’de yerleşik ve Türkiye ile vatandaşlık bağı bulunan kişiler arasında yapılamaz.

Peki bu duruma uyulmazsa nasıl bir adım atılabilir?
Türk Borçlar Kanunu'nun temelinde yer alan sözleşme serbestini kısıtlayan bir düzenleme olarak 85 sayılı karar normlar hiyerarşisinde kanunlardan aşağı, birel işlem niteliğindedir ve TBK’da belirlenen kesin hükümsüzlük hallerini değiştirmek gücüne sahip değildir. Bu nedenle idari para cezası dışında bir yaptırımının olmaması gerektiği açıktır. Sözleşmenin feshini gerektiren bir durum yoktur. İdare tarafındansa sözleşmenin tekrar Türk Lirası üzerinden tesis edilmesi beklenmektedir, tarafların anlaşamaması halinde hesabın nasıl yapılacağı tebliğde açıklanır.

İnstagram:av.aysemsanli

Ayşem Şanlı